Restauratore

Obsah postranní lišty

Obsah stránky

IMG_3947.JPG
kříž ,původní stav
náhrobky -původní stav
náhrobky po restaurování
náhrobky,původní stav
nové zádušní texty
původní texty v interieru kaple
zádušní texty
zádušní texty
zádušní texty
zádušní texty
zádušní texty
zádušní texty a náhrobky po zrestaur

Zádušní kaple Vittingoff-Schell Předklášteří u Tišnova

 

Requiem aeternam dona eis, Domine Odpočinutí věčné dejž jim, Pane,
Et lux perpetua luceat eis A světlo věčné ať jim svítí,

Patička stránky